WikiRewal:Regulamin

Z Wielka Encyklopedia Gminy Rewal
Wersja Przemek (dyskusja | edycje) z dnia 03:42, 16 lut 2012
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Niniejszy regulamin jet oparty na podstawowych zasadach WikiRewal oraz zasadach przyjętych przez społeczność polskiej Wikipedii. Dokonanie jakiegokolwiek wpisu na stronach WikiRewal jest równoznaczne z akceptacją dla niniejszego regulaminu a także zasad WikiRewal.

Spis treści

Pisanie artykułów

 1. Nie należy bać się edytować strony. Każdemu zdarzają się błędy, ale każdy błąd można poprawić.
 2. Nazwiska hasłowo zapisywane są w układzie imię (imiona) + nazwisko (nazwiska) pod którymi osoba jest powszechnie znana. Dopiero w treści możemy uzupełnić dodatkowe imiona lub nazwiska.
 3. Piszemy zrozumiale unikając slangów, gwar i żargonów.
 4. Wpisy powinny być połączone z dotychczas istniejącymi hasłami.
 5. Zawsze należy podać bibliografię i źródła informacji (nawet jeśli jest to źródło własne). Wyjątkiem są zalążki strony, gdy hasło zawiera jedynie informacje oczywiste, np. gmina Rewal znajduje się na terenie Polski.
 6. Piszemy zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji polskiej (polecamy http://polszczyzna.pwn.pl/). Warto zwrócić uwagę na prawidłową pisownię zwłaszcza nazw geograficznych, np. piszemy gmina Rewal, a nie Gmina Rewal.
 7. Nie używamy nagłówków "heading 1" (z jednym =) w treści artykułów.
 8. Tytuł hasła powinien pojawić się zawsze w pierwszym zdaniu wyróżniony pogrubioną czcionką.
 9. nikamy nadużywania kolorów. Nie zmieniamy kolorów navibarów. Nie stosujemy koloru czerwonego, niebieskiego i fioletowego w treści strony (mogą sugerować linki).
 10. Nie tworzymy linków zewnętrznych do haseł, które mogą się znaleźć wewnątrz WikiRewal, chyba, że jest to dopiero zalążek artykułu.
 11. Przed utworzeniem nowej strony należy koniecznie sprawdzić, czy taki artykuł już nie istnieje!

Co wpisujemy, a czego nie

 1. Hasłami WikiRewal mogą być miejsca, ulice, przedmioty, instytucje, osoby, obyczaje lub zdarzenia związane z gminą Rewal pośrednio lub bezpośrednio, zarówno historycznych, jak i aktualnych.
 2. Miejsca, ulice, przedmioty, instytucje, osoby, obyczaje lub zdarzenia związane z gminą Rewal pośrednio są opisywane tylko w zakresie, w jakim występują te związki, np. Konstanty Maciejewicz może być hasłem WikiRewal jako patron Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu.
 3. Hasłami WikiRewal nie powinny być pojęcia globalne lub uniwersalne, np. szadź, imperializm, czy złoto.
 4. Hasłami nie powinny być zwierzęta i rośliny, z wyjątkiem sytuacji, gdy mają charakter symboliczny dla gminy, np. foka Depka.
 5. Hasłami nie powinny być zjawiska chwilowe, przejściowe, choć nie oznacza, że nie należy o nich pisać, np. remont ulicy Łokietka w Rewalu nie powinien sam stanowić odrębnego hasła, ale jak najbardziej należy o tym napisać jako o pewnym wydarzeniu przy okazji opisywania tejże ulicy.
 6. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy dane hasło powinno pojawić się na WikiRewal, zapoznaj się z zasadami WikiRewal i punktem dotyczącym encyklopedyczności. Jeśli to nie wyjaśni sprawy, napisz w polu dyskusji strony o pokrewnym znaczeniu lub która mogłaby prowadzić do danego hasła i zaczekaj na opinię moderatorów.

Wandalizm

 1. Wandalizm to świadome działania dokonywane w złej wierze i mające na celu obniżenie jakości treści zamieszczanych na stronach WikiRewal. Jest to karane wg wszelkich narzędzi oferowanych przez oprogramowanie MediaWiki.
 2. Do wandalizmów zalicza się (wg polskiej Wikipedii): spam, bazgranina, skrypty dewastujące, testy niezwiązane z tematem, dowcipy i kawały, świadome wstawianie treści błędnych, wstawianie obrazków szokujących lub pornograficznych, wstawianie treści obraźliwych lub wulgarnych, wandalizm w szablonach, świadome powielanie tego samego wpisu, świadome przenoszenie stron i tworzenie nieprawidłowych przekierowań.
 3. Wandalizmem nie są nieświadome błędy dokonywane podczas wpisów, np. błędy ortograficzne.
 4. Przykład wandalizmu uważany jest za złamanie zasad i regulaminu funkcjonowania WikiRewal. Wszelkie jego przypadki powinny zostać usuwane, lub zgłaszane moderatorom do usunięcia.

Spam

 1. W ramach WikiRewal wyróżniamy trzy typy spamu: wszelkiego rodzaju reklamy, w tym udające hasła encyklopedyczne, które nie zostały uregulowane z moderatorami WikiRewal; masowe wstawianie linków zewnętrznych; wysyłanie wiadomości do pozostałych użytkowników WikiRewal (wiadomości wewnętrzne).
 2. Artykuły podejrzane o spam należy zgłosić moderatorom. Nie usuwamy ich samodzielnie. Może się okazać, że da się hasło przeredagować, aby miało charter encyklopedyczny. Nie wszystkie artykuły komercyjne istniejące wg zasad WikiRewal są zabezpieczane przed edycją, np. gdy są jeszcze na etapie edycji.
 3. Jeśli link zewnętrzny prowadzi do strony o charakterze komercyjnym, to również może zostać uznany za spam. Należy zastanowić się, czy dane hasło musi być powiązane z linkiem zewnętrznym, a jeśli tak, to czy nie można zastąpić go linkiem do którejkolwiek ze stron projektów wiki, np. Wikipedii.
 4. Za spam może być potraktowane masowe wstawianie tej samej książki lub tego samego dzieła w przypisach lub bibliografii. Może to być uznane za promocję danego utworu.
 5. Spamem jest również wstawianie linków do stron z filmami lub galeriami zdjęć na serwisach zewnętrznych, jeśli nie uzasadnia tego opisywane hasło.
 6. Spamem jest także działanie botów spamujących. Moderatorzy mają prawo do podejmowania działań takich samych jak w przypadku wandalizmu i blokowania wszelkiego tego typu działań.
 7. Najprostszym sposobem uniknięcia umieszczania spamu na WikiRewal jest wpisywanie haseł zgodnie z jej zasadami.

Linki zewnętrzne

 1. Linki zewnętrzne to odsyłacze prowadzące do stron www istotnie rozszerzających i uzupełniających informacje zawarte w haśle.
 2. Linki powinny prowadzić bezpośrednio do materiałów związanych z danym hasłem.
 3. Linki mogą prowadzić do tekstów źródłowych, jeśli nie można ich umieścić w ramach WikiRewal.
 4. Linki mogą prowadzić do materiałów multimedialnych nieobjętych licencjami GFDL, CC lub PD, pod warunkiem, że kopie, do których prowadzą odnośniki, nie naruszają praw autorskich,
 5. Linki mogą prowadzić do oficjalnych, autoryzowanych strony internetowych opisywanych osób i instytucji.
 6. Linki powinny być wyraźnie oddzielone od treści hasła (odrębna sekcja pt. "Linki zewnętrzne").
 7. Linki nie powinny przeważać objętościowo nad treścią hasła.
 8. Linki powinny być opisane, tak by było wiadomo, co zawierają strony do których prowadzą.
 9. Linków zewnętrznych nie wolno umieszczać w ciągu tekstu hasła i mieszać z odnośnikami wewnętrznymi, ponieważ utrudniają wtedy czytelnikowi nawigację.
 10. Linki do stron obcojęzycznych, w tym także Wikipedii, powinny być uzupełnione o dopisek w nawiasie z oznaczeniem języka danej strony).
 11. Nie można wstawiać linków do stron:
 • zawierających materiały łamiące prawo;
 • zawierających nieautoryzowane materiały objęte prawem autorskim;
 • komercyjnych i promocyjnych, które niewiele wnoszą do treści hasła;
 • zawierających ewidentną nieprawdę, pomówienia, posiadających cechy paszkwilu, nawołujących do przemocy, nienawiści lub zawierających materiały pornograficzne;
 • krótkotrwałych lub z ograniczonym dostępem (wymagających opłaty lub rejestracji);
 • fan-klubów, forów dyskusyjnych i blogów z wyjątkiem stron zawierających unikatowe informacje lub prowadzonych przez opisywane w haśle osoby lub instytucje;
 • zawierających recenzje gier, filmów i książek i im podobnych, nawet jeśli związane są z tematem hasła.

Dyskusja

 1. Do prowadzenia dyskusji, która dotyczy treści artykułu, należy używać specjalnej strony na to przeznaczonej – link „Dyskusja” w menu u góry strony.
 2. Podpisuj każdy swój wpis na stronach dyskusji.
 3. Zabronione jest stosowanie ataków personalnych oraz pomówień.
 4. Zabronione jest stosowanie wulgaryzmów. Dyskutujmy z kulturą!

Blokowanie

 1. Blokowanie oznacza uaktywnienie mechanizmu, który uniemożliwia wykonywanie edycji. Blokada może dotyczyć zarejestrowanego użytkownika, adresu IP albo całej klasy adresowej (na przykład całej sieci danego operatora lub sieci z danego miasta).
 2. Blokowanie służy ochronie WikiRewal i jej społeczności przed destrukcyjnymi działaniami i podobnie jak zabezpieczanie stron przed edycją nie jest karą, a metodą ochrony projektu.
 3. Uprawnienia do blokowania, odblokowywania lub zmieniania czasu blokady posiadają administratorzy.
 4. Blokować można konta, których nazwy mogą zostać uznane za wulgarne lub obraźliwe, konta przejęte przez innych użytkowników, serwery pośredniczące.
 5. Czas blokady jest ustalany w oparciu o skalę oraz szkodliwość dokonanego naruszenia zasad i reguł WikiRewal.
 6. Główne przypadki naruszenia zasad i reguł WikiRewal, które mogą skutkować blokadą:
 • wandalizmy;
 • spam;
 • trollowanie;
 • ataki osobiste i groźby;
 • wykorzystywanie WikiRewal do celów nie związanych z projektem;
 • nieprzestrzeganie zasady weryfikowalności haseł, wprowadzanie twórczości własnej;
 • naruszanie praw autorskich;
 • obchodzenie wcześniej nałożonych blokad (w tym pacynkowania);
 • wprowadzanie treści nieencyklopedycznych;
 • uporczywe i długotrwałe działanie na szkodę społeczności.

Przesyłanie plików

 1. Przesyłając pliki na serwer WikiRewal bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw autorskich. W związku z tym możliwe jest publikowanie tylko plików opublikowanych na licencjach GFDL, CC lub będące w domenie publicznej.
 2. W przypadku przesyłania pracy własnej, konieczne jest uwzględnienie tego w opisie. Umieszczając własne dzieło zgadzasz się na upublicznienie go na licencji na jakiej umieszczane są wszelkie treści na WikiRewal.
 3. Przed umieszczeniem na serwerze pliku nadaj mu unikatową nazwę nawiązującą do zawartości (w ramach jednej wiki nie może być więcej niż jeden plik o tej samej nazwie). Niedopuszczalne są pliki o nazwach anonimowych, np. img013.jpg.
 4. Pliki bez opisów mogą zostać skasowane. Opisy powinny umożliwić zidentyfikowanie zdjęcia.
 5. Unikamy plików o niskiej jakości uniemożliwiającej zilustrowanie omawianego hasła. Kadrujemy pliki graficzne lub dźwiękowe, aby ich zawartość odnosiła się do treści danego hasła.
 6. Licencję już po dodaniu pliku można uzupełnić w polu edytuj na stronie opisu pliku.
 7. Nie dołączamy miniaturek do zdjęć. Oprogramowanie MediaWiki zrobi to samo.
 8. Dozwolone formaty plików:
 • jpg do fotografii;
 • svg do grafiki wektorowej;
 • png lub jpg do grafiki rastrowej, która nie jest zdjęciem;
 • ogg do plików audio (max bitrate 64 kbps, wersja mono).

Neutralny Punkt Widzenia

 1. WikiRewal kieruje się zasadą neutralnego punktu widzenia. Oznacza to bezstronne prezentowanie różnych poglądów bez wskazywania, który z nich jest słuszny.
 2. Powyższą zasadę rozumiemy tak, że należy przedstawić wszystkie znane sobie punkty widzenia w danej sprawie, przedstawiając rzetelnie wszystkie argumenty za i przeciw każdemu stanowisku, oraz w miarę możności podać też, kto i dlaczego optuje za danym stanowiskiem.
 3. Wszystkie stanowiska powinny być przedstawione tym samym, neutralnym językiem, w którym należy unikać przymiotników wartościujących, z których można wywoskować, które stanowisko jest właściwe, lub za którym optuje autor wpisu.
 4. Podawanie tylko najpopularniejszego punktu widzenia nie jest wypełnieniem zasady NPW.
 5. W przypadku tematów kontrowersyjnych politycznie, historycznie lub ideologicznie decydujące zdanie na temat naruszenia lub nie zasady NPW pozostaje w gestii administratorów WikiRewal.
 6. Zasadę NPW stosujemy także w przypadku dzieł sztuki – unikamy zdań wartościujących.
 7. Opinie przytaczamy tylko przypisując ich autorstwo określonej grupie ludzi (lub pojedynczej osobie), która rzeczywiście taką opinię wyraża lub wyrażała.
 8. W przypadku stwierdzania naruszenia zasady NPW, spróbuj samemu ją naprawić. Jeśli nie, zgłoś to na stronie dyskusji, albo dodaj komunikat {{POV}}.

Część komercyjna

 1. Zasady funkcjonowania treści o charakterze komercyjnym reguluje odrębny regulamin.
 2. Usuwanie treści komercyjnych zaakceptowanych przez moderatorów jest traktowane jako naruszenie regulaminu WikiRewal.

Oficyna „Verdadero”

 1. Właścicielem portalu WikiRewal i domeny wikirewal.pl jest Oficyna „Verdadero”
 2. Wszelkie sporne sytuacje nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane zostają przez Właściciela.
 3. Wszelkie przypadki naruszenia dobrego imienia Właściciela na łamach WikiRewal mogą być karane z uwzględnieniem wszelkich narzędzi wiki, jak również na drodze sądownej.

Podsumowanie

 1. Dokonując dowolnych zmian w treści WikiRewal (tworząc nowy artykuł, wstawiając dowolny plik na serwer, dokonując edycji istniejących haseł, biorąc udział w dyskusji) akceptujesz treść niniejszego regulaminu i zgadzasz się z jego regulacjami.
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia