Pomoc:Zasady

Z Wielka Encyklopedia Gminy Rewal
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

WikiRewal to dobro wspólne. Ma służyć zarówno tym, którzy mieszkają w gminie Rewal, jak i tym, którzy są w gminie tylko gośćmi. Aby ten cel osiągnąć, przestrzegajmy zasad regulaminu, który został przygotowany na wzór obowiązującego w polskiej Wikipedii.

1. Przestrzegamy praw autorskich – Treści wpisywane do WikiRewal udostępniane są na wolnej licencji CC-BY-SA 3.0. Wszelkie wpisywane treści nie mogą naruszać niczyich praw autorskich.

2. Opisujemy hasła w sposób neutralny – Tworząc nowe hasła lub uzupełniając istniejące o dodatkowe treści, należy unikać zwrotów wartościujących, ani przedstawiać własnego punktu widzenia na sprawę.

Oto przykład, jak nie powinien wyglądać artykuł w żadnej encyklopedii, a tym samym w WikiRewal, zaczerpnięty z polskiej wersji Wikipedii.

3. Weryfikujemy treści haseł – Każda informacja wpisana do WikiRewal powinna być możliwa do zweryfikowania, dlatego podawanie źródeł i bibliografii jest nie tylko formą uniknięcia naruszania praw autorskich, ale szansą dla moderatorów, aby mogli sprawdzić prawdziwość wpisów. Pamiętajmy, że nie zawsze, to co zostało już opublikowane, jest zgodne z prawdą, a treści nieprawdziwych w WikiRewal nie chcemy.

4. Unikamy teorii własnych – Siłą wiedzy historycznej są niepublikowane wspomnienia innych. Pamięć lubi jednak płatać figle. Opisując miejsca, osoby, wydarzenia w oparciu o wiedzę „z pamięci” należy postarać się o wiarygodne poparcie źródłowe, a gdy takiego brak, to należy ująć to odpowiednio w przypisie i bibliografii, aby możliwe było późniejsze zweryfikowanie przez innych użytkowników lub moderatorów.

5. Nie opisujemy wszystkiego – Każde hasło na WikiRewal musi być zgodne z zasadami encyklopedyczności. Polska Wikipedia definiuje cztery warunki konieczne: temat powinien być weryfikowalny; nie może być tymczasowy, ani hipotetyczny; powinien obejmować szerszy zakres niż zdefiniowanie znaczenia językowego; powinien być użyteczny.

6. Współpracujmy – WikiRewal jest encyklopedią nas wszystkich. Najlepsze wpisy, to zwykle efekt współpracy kilku osób, a nigdy robienia sobie na złość, czy wyjaśniania wzajemnych animozji.

7. Część komercyjna – WikiRewal obejmuje swym zakresem hasła o charakterze komercyjnym. Dotyczy to wszelkich przejawów działalności osób lub instytucji mających na celu gromadzenie dóbr majątkowych, czyli wszelkiego typu zarejestrowanych typów działalności gospodarczej. Skoro jednak działalność taka ma przynosić korzyści zainteresowanym, właściciele WikiRewal nie widzą powodu, dla którego nie mieliby pobierać opłaty z tytułu umieszczania nań wpisów komercyjnych. Więcej szczegółów na stronie WikiRewal:Część komercyjna.

Do charakteru komercyjnego nie uwzględnia się działalności fundacji czy stowarzyszeń na rzecz osób wskazanych w statucie tych instytucji. Nie uwzględnia się także instytucji działających z ramienia i w imieniu organów samorządu terytorialnego związanego z gminą Rewal.


Te zalecenia są podstawą regulaminu WikiRewal. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spotkać się z usuwaniem wpisów łamiących regulamin oraz banowaniem użytkowników.

Po zapoznaniu się z regulaminem i przeczytaniu podstawowych instrukcji na temat tworzenia stron, zapraszamy do zalogowania się i uczestniczeniu w budowaniu Wielkiej Encyklopedii Gminy Rewal. Mimo wszystko, jest to prostsze, niż się wydaje!

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia