Zagroda przy ulicy Ludnej

Z Wielka Encyklopedia Gminy Rewal
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zabytkowa zagroda rolnicza położona jest przy ulicy Ludnej w Niechorzu. Datowana jest na przełom XVIII i XIX wieku, o czym świadczy charakterystyczna ryglowa konstrukcja budynku – połączenie drewna i gliny. Materiał ten okazał się niezbyt trwałym surowcem i niszczejącą budowlę właściciele wzmocnili cegłami.

Zagroda jest przykładem gospodarstwa agrarnego, gdzie obok części mieszkalnej występują elementy gospodarcze, takie jak spichlerz, obora, stajnie i chlew. Wszystko to mieści się pod jednym zadaszeniem, pokrytym trzciną. Wybudowanie tej zagrody na planie czworoboku, z budynkami otaczającymi podwórko i jedną tylko drewnianą bramą z niewielką furtką zapewniało bezpieczeństwo domostwa. Nie było bowiem sytuacji, w której gospodarz nie widziałby wchodzących gości.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia